olandiary.com
เจ้าฝรั่งแห่งสิเรียม
เมื่อพระเจ้าบุเรงนองมหาราช แห่งราชวงศ์ตองอู (Bayinnaung Kyawhtin Nawrahta พ.ศ.2059-2124) ทรงสวรรคต ด้วยอาการพระประชวร ขณะยกทัพไปตียะไข่ (Rakhine) อาณาจักรพม่าก็ก้าวสู่ความวุ่นวายและนำมาสู่สงครามภาย…