olandiary.com
จัดเป้ยังชีพให้พอดี..ยามฉุกเฉิน
การเตรียมพร้อมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกสถานการณ์ ทุกวันนี้ก็เอาแน่นอนอะไรไม่ได้นักกับภาวะอากาศที่แปรปรวน น้ำก็เริ่มท่วมในหลายๆ พื้นที่ บางพื้นที่ก็แผ่นดินแยก บางพื้นที่ก็แผ่นดินยุบตัว แต่ทั้งหมดทั้…