olandiary.com
พยากรณ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560
ลัคนาราศีเมษ ( หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย. – 13 พ.ค. ) – ทั่วไป / – เป็นช่วงเวลาที่จะพบปะกับผู้คนมากมาย บางรายจะได้คบหาคนต่างชาติต่างภาษา หรือ ผู้ที่มีความคิดล้ำหน้า &#82…