olandiary.com
เบิกบาน คือ ชีวิต
แม้นมีวาสนา แต่เวลาไม่พอดี ก็ใช่ว่าจะเจอกันได้ จักรวาลกว้างใหญ่ การได้มาเวียนภพ มาบรรจบเจอกัน นั้นถือเป็นเรื่องน่ายินดี ได้โอกาส ในการชดเชยสิ่งที่ขาด ได้โอกาส &n…