olandiary.com
พญานาคา : belief and Faith
ความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับในมนุษย์คืออะไร เรามาอธิบายง่ายๆ บนฐานอุดมคตินิยม (idealism) ซึ่งเชื่อว่ามี “สิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ สิ่งนั้นเป็นอะไรที่สูงส่ง”…