olandiary.com
ของวินเทจก็คือ วินเทจ..มันคนเรื่องกันกับ ของเก่า
ของเก่าที่ขึ้นป้ายว่า antique หรือ antiquité ได้ ต้องมีอายุ 100 ปีขึ้นไป