olandiary.com
พญานาค ศรัทธา ความเชื่อ หรือแค่การตลาดสร้างความงมงาย ตอนที่ 3
หากเข้าใจอย่างถูกต้อง การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องย่อมออกมาด้วยนอบน้อมเสมอ