olandiary.com
ผีคุ้มเจ้าหลวง ตอนที่ 8
สิ่งที่เราไม่รับรู้ สิ่งที่เรามองไม่เห็น อดีตที่ผูกพัน ถึงเราจะไม่สนใจไม่รับรู้ คิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริง แต่มันก็ยังมีอยู่จริงอยู่ดี