olandiary.com
เคยรู้บ้างมั้ยว่า..เกิดบนแผ่นดินนี้โชคดีแค่ไหน
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตรัสถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอ ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ในรัชกาลปัจจุบันนี้