olandiary.com
น้ำท่วมพ่ายน้ำใจ ไปกับ 7 สีช่วยชาวบ้าน
น้ำท่วมพ่ายน้ำใจ บิ๊กเอ็ม โตนนท์ และ คะน้า จาก “โครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน” นำทีมบรรเทาทุกข์ให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอุทกภัย ที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ “บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์” พระเอกหนุ…