olandiary.com
ครีเอทีพสุดเซอร์ สู่สายโหรสุดแซ่บ ตอนที่ 5
...เหตุการณ์การเอาตัวรอดของนักโหราศาตร์นั้น มีมานานนับตั้งแต่มีการดูดวงเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้ว...มันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝน เพราะใจคน อารมณ์คน เราไม่สามารถไปรู้เค้าได้ตลอดเวลา