olandiary.com
กับชีวิต..คุณคิดว่า..อะไรคือ..ใช่
แม้แต่จะตายยังต้องมีเงินไว้เผาตัวเอง แล้วจะอะไรกับการใช้ชีวิตในยุคดิ้นรนเป็นหนักหนา…