olandiary.com
เกร็ดความรู้เบื้องต้น ในการดูแลตัวเองเมื่อเป็นหวัด
ลดการใช้สารเคมีลง ลองวิธีง่ายกันดูก่อน ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการต่อไป…