olandiary.com
มันเป็นไปได้มั้ย!! ที่มนุษย์จะเอาชนะโชคชะตาของตัวเอง
ไม่มีทุกข์หรือสุขใดที่ยาวนาน ทุกสิ่งแค่ผ่านมาแล้วก็ต้องผ่านไป