okumagunlugu.com
Serçe Kuşlar ve Cariyeler ve Özgürlük İmgesi
Serçe kuşlar ve cariyeler, Sergüzeşt romanında olduğu gibi, Serçe Kuşun Sonbaharı romanında (Yılmaz Karakoyunlu) da yan yana ve biri diğerine gönderme yapan ifadelerle kullanılmıştır. “Masal aynı m…