okumagunlugu.com
Resimli “Okulda Tiyatro” Tarihi:)
Bir gün boyunca, okulda tiyatro çalışmalarının gerekliliği ve nasıl olması gerektiği konusunda, tiyatro ustalarından ve alanın akademisyenlerinden beslenme… Özeti bu… okulda tiyatro çal…