okumagunlugu.com
Geçmişin ve Bugün Hayat Ağacı
Konumuz mitolojik bir öge olarak hayat ağacı idi. Sözü “hayat ağacı”ndan alıp Twitter ağacına bağladığımız bir ders oldu. Destan dönemi, mitler, insanlığın çocukluk düşleri vs. üzerine konuşuyorduk…