okumagunlugu.com
Bilgi Okuryazarlığı ve Güvenilir Bilgiye Erişim
Bilgi okuryazarlığı, problem çözme ve karar alma süreçleri için gerekli bilgiyi arama, kullanma, değerlendirme ve hatta üretme yetkinliğidir. 21.yüzyılın insanını tanımlayan yeterlik alanlarındandı…