okumagunlugu.com
Bektaşi Şair Ahmet Rıfkı ve Bir Kaç Hatıra…
Bektaşi şair Ahmet Rıfkı… Dönemi içinde edebiyata sesini katmış ve orada kalmış isimlerden biri… Benim zamanımda, lisansüstü eğitimin ilk basamaklarında, tez aşamasında genelde monograf…