oklim13.wordpress.com
Проектът на НАСА – “Синият лъч”
Тази статия е взета от Международната свободна преса в Канада./Забележка: Мрежата на Международната свободна преса в Канада не е религиозно сдружение, нито е политическа организация, а световно изв…