oklim13.wordpress.com
Истината за телевизията
Питър Сент Джеймс. Изненада е, че фактите които следват, все още не са достигнали до състояние на дискусия.А не е ли това общоизвестно!В продължение на 30 секунди от началото на пускане на телевизо…