okf-cetinje.org
Jelena Jovanović-Nikolić: Prikaz knjige „Pijanisti i muzička misao“ | OKF
Knjiga Pijanisti i muzička misao autorke Kosane Radojević,[1] publikovana je, od strane Muzičkog centra Crne Gore i Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica, u julu 2018. godine. Promatrajući studiju s muzikološkog aspekta nameće se nekoliko različitih diskursa. S tim u vezi: Nužno je pozicionirati ovu publikaciju u našem muzičkom izdavaštvu Osvrnuti se naViše