okf-cetinje.org
Aleksandar Radoman: Fragmenti o bestiđu | OKF
Aleksandar Radoman: Fragmenti o bestiđu Fragmenti objedinjeni ovim naslovom publikovani su u crnogorskim elektronskim i štampanim medijima tokom 2017, 2018. i 2019. godine, a posvećeni su najopasnijoj i najuticajnijoj kriminalnoj organizaciji u Crnoj Gori, Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Krivični zakonik Crne Gore kriminalnu organizaciju određuje kao organizaciju „koju čine tri ili više lica čiji je ciljViše