ok-smz.hr
Od 1. siječnja 2020. promijenjeni uvjeti pristupa majstorskom ispitu - Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije
Uvjeti za prijavu polaganja majstorskog ispita Majstorskom ispitu mogu pristupiti: osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit. osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja,Više