oie.hr
Obnovljivi izvori energije - potencijal i investicije u Hrvatskoj - Obnovljivi izvori energije Hrvatske
Hrvatska mora ambicioznije planirati energetsku strategiju, mora imati jasnu i konzistentnu politiku, bilo bi dobro da napravi investicijsku mapu s konkretnim potencijalima te ukloni barijere kako bi se koristilo što više domaćih izvora, privuklo veći broj investitora i ubrzala tranziciju prema obnovljivim izvorima energije (OIE). To je, suma sumarum, zaključak nedavno održanog okruglog stola ‘OIE …