ohmatsuri.com
Asakusa Tori-no-ichi (Ichi no Tori)
Tori-no-ichi is a market held at Otori Shrine in Asakusa, Tokyo. The “Ichiban-taiko” drums...