ohlalacestlavie.wordpress.com
Norskfødte med innvandrerforeldre i større grad i arbeid eller utdanning enn innvandrere
Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser følgende: «Norskfødte i aldersgruppen 16–34 år med innvandrerforeldre, ligger mye nærmere resten av befolkningen i andelen i arbeid eller utdannin…