ohlalacestlavie.com
Interessert i foredraget «Integrering – kun for tøffinger»?
Et erfaringsbasert og personlig foredrag som handler om utfordringene man møter når man kommer til et nytt land og med en ny kultur. Temaer som omhandles er blant annet språkbarrierene, kultursjokk…