ohlalacestlavie.com
Mer aktive og bedre integrert
Hvem da? Tenker du kanskje da, for dette har du ikke lest noe om i avisene i dag. Og dersom det stod noe om integrering der, ja, så var det ikke noe bra. Det er i hvert fall helt sikkert. Du husker…