ohlalacestlavie.com
Det skjedde i 1919
Fakta om 1919 Norges befolkning er 2 589 463. 59 486 barn blir født. 6,2 prosent av nyfødte dør før de fyller ett år. Et nyfødt guttebarn kan forvente å bli 56 år, en nyfødt jente 59 år. De mest po…