ohhoideabook.wordpress.com
The cuteness wedding books
ออเดอร์สมุดอวยพรงานแต่งเล่มใหม่ในธีมสีฟ้า-เขียว เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ คุณองุ่นลูกค้าของเราน่ารักมาก ส่งแนวที่ชอบมาให้เราดู สอบถามเพียงเล็กน้อยก็มัดจำให้เราเริ่มทำเล่มสมุดอวยพรได้เลย ทางร้านรีบจัดกา…