ohhoideabook.wordpress.com
สมุดเล่มนี้มี Giftbox ข้างในด้วยนะ
สวัสดีกันอีกรอบนะคะ …. อาทิตย์นี้รู้สึกเหมือนคนขยัน อยากทำสมุดสักเล่ม คิดไปคิดมาเลยคิดว่า ลองทำ Book & Arts แบบมี Giftbox หรือช่องใส่ของด้านในไว้สักเล่มดีกว่า พอสรุปไอเดียได้ก็เริ่มทำกันเ…