ogiuemaniax.com
The Fujoshi Files
Introduction 01. Ogiue Chika (Genshiken) 02. Tamura Hiyori (Lucky Star) 03. Houshakuji Renge (Ouran High School Host Club) 04. Haruno Sakura (Naruto) 05. Ohno Kanako (Genshiken) 06. Fujiyoshi Harum…