ofra-offer-oren.com
אדית וורטון, "קיץ": יופי מכשף
"כמובן! הרי הוא הספר!" הגיבה הסופרת אדית וורטון לדברי אחד ממכריה, שהתפעל מדמותו של עו"ד רויאל, לכאורה – דמות שולית בספרה של וורטון קיץ. רוב המבקרים התעלמו מפרשנותה של הסופרת, וזאת ז…