ofra-offer-oren.com
שמואל הנגיד, "מת אב ומת אלול": מה עלה בגורלו של מוכר בשמים עני
השנה – 1013. הבֶּרְבֶּרִים – תושביה הקדומים ביותר של צפון אפריקה – הביסו את הח'ליפות המוסלמית וכבשו את בירתם –קורדובה שבספרד. הברברים מגרשים מהעיר את היהודים, שעד אז שגשגו וניהלו חיי מסחר ותרבות עש…