offoto.pl
8 OFF / Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera
ODKRYWANIE ŚWIATA FRYDERYKA KREMSERA By człowiek wiedział, na co patrzy, i rozumiał gdzie żyje… W 2018 roku w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu realizowany jest projekt pn. Odkrywanie świata Fryderyka Kremsera. Celem projektu jest organizacja wystawy artystycznych fotografii Fryderyka Kremsera, wybitnego, polskiego artysty fotografa, krajoznawcy, regionalisty, poety, dziennikarza, ur. w 1930 r. w Bytomiu, zm. […]