ofaplus.wordpress.com
מאפה בגזר
או מעשה באיך ניסיתי להיות לעזר לשוק הקורס של מגדלי הגזר… נוסעת לי לתומי השבוע ברכב ושומעת את אחת מתוכניות האקטואליה ברדיו. מסתבר שיש עודפים עצומים של גזר שיועד לשוק הרוסי, אבל מסיבות כאלה ואח…