odyssynlaertesa.wordpress.com
Ośrodek Analiz Strategicznych: Potencjał militarny Białorusi.
Siły Zbrojne Białorusi mają ograniczone możliwości ofensywne. Pełnią przede wszystkim zadania obronne nie tylko dla Białorusi, ale też Rosji. Mogą pełnić rolę pomocniczą w razie ofensywnych działań…