odwolanieoddecyzjizus.pl
Zarzuty do opinii biegłego sądowego – praktyczne uwagi
Często otrzymuję pytania jak sporządzić zarzuty do opinii biegłego sądowego i co powinno się w takim piśmie zawrzeć. Tak często, że postanowiłem napisać osobny wpis na ten temat. Jednak na początku…