odwolanieoddecyzjizus.pl
Przeliczenie konta przez ZUS a zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Jako że ostatnio pracowałem nad ciekawym kaZUSem, to postanowiłem go tutaj pokrótce opisać. W skrócie dotyczy sytuacji, w której ZUS po przeliczeniu konta ustalił mojemu Klientowi stan zadłużenia i…