odwolanieoddecyzjizus.pl
ZUS uwzględnia pismo wyjaśniające !
O tym, że ZUS kontroluje przedsiębiorców wiadomo. O tym, że przedmiotem kontroli często jest prawidłowe zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych również wiadomo. Natomiast o tym, że jak jedna kontrola…