odwolanieoddecyzjizus.pl
ZUS umarza postępowanie w sprawie podstawy wymiaru składek
Daleki jestem od stwierdzenia, że “ZUS da się lubić”. Co to, to nie :-) Niemniej jednak kolejny raz ZUS pokazuje, że można rzetelnie przeanalizować złożone do akt dokumenty i pisemne wy…