odwolanieoddecyzjizus.pl
Bezrefleksyjny i spóźniony ZUS – ważny wyrok Sądu Najwyższego !
Nieraz już na blogu pisałem o postępowaniach wyjaśniających lub kontrolach ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wspominałem też, że ZUS często na tyle śmiało postępuje, że żąda wyja…