odwolanieoddecyzjizus.pl
Rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Niewiele chyba zaryzykuje twierdząc, że zaległości z tytułu składek to nic nadzwyczajnego. Wszak, wysokość obciążeń z tego tytułu to dla wielu z Was nieprzyjemny comiesięczny obowiązek. Z tego powo…