odwolanieoddecyzjizus.pl
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Wielokrotnie w związku z kontrolami ZUS otrzymuje pytania za jaki okres wstecz ZUS może żądać zwrotu tzw. nienależnie pobranych świadczeń. A to w związku z ewentualną sytuacją ostatecznego ustaleni…