odwolanieoddecyzjizus.pl
Kobiety z 1953r – stwierdzenie przez ZUS wydania decyzji z naruszeniem prawa stanowi tzw. błąd organu rentowego !!!
Z wielu rozmów telefonicznych i mailowych wiem, że odwołujecie się do Sądu od decyzji ZUS odmawiających uchylenia decyzji o przyznaniu emerytury. To jest decyzji wydanych przy uwzględnieniu odlicze…