odwolanieoddecyzjizus.pl
Kontrola ZUS – zawiadomienie o wszczęciu kontroli
Kolejną ważną rzeczą jaka wiąże się z wszczęciem kontroli ZUS jest odpowiednie zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Regulacja prawna w tym zakresie zawarta jest ustawie – Prawo przedsiębior…