odwolanieoddecyzjizus.pl
ZUS uznaje odwołanie za słuszne !
To się chyba nie dzieje naprawdę… ZUS uznaje odwołanie przygotowane za w całości słuszne. W wyniku tego zmienia zaskarżoną decyzję i wydaje nową, zgodną z treścią żądania. Brawo ZUS ! Nie jes…