odwolanieoddecyzjizus.pl
Zasiłek macierzyński a zaprzestanie działalności gospodarczej.
Tym razem we wpisie krótko przytoczę treść ciekawego orzeczenia jaki zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku z dnia 23 stycznia 2019, sygn. akt III AUa 636/18. Z tezy wyżej wymienionego wyroku…