odwolanieoddecyzjizus.pl
ZUS odmawia uchylenia decyzji w sprawie emerytur kobiet z 1953r
W ostatnich dniach otrzymałem sporą ilość wiadomości o tym, że ZUS odmawia ponownego przeliczenia wysokości emerytur z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiec…